CEO Nguyễn Đức Tài Thế Giới Di Động

Tiểu sử ông Nguyễn Đức Tài Ông Nguyễn Đức Tài (sinh ngày 30/5/1969) quê gốc ở Nam Định. Ông tốt nghiệp ngành Tài chính – Kế toán trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM và Thạc sĩ ngành Quản Trị…

CEO Cà Phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ

Tiểu sử ông Đặng Lê Nguyên Vũ Ông sinh năm 1971 tại Khánh Hòa trong một gia đình nghèo. Ông cùng gia đình di cư đến sinh sống tại huyện miền núi M’drak, thuộc tỉnh Đắk Lắk vào năm 1979.…